Przedszkole Nr 33 „Staromiejskie”

Przedszkole Nr 33 „Staromiejskie”, ul: Łąkowa 2a, 50-036 Wrocław , Tel: 71 798-67-84

Przedszkolny wykaz programów i projektów edukacyjnych

Proces edukacyjny skupiony jest na dziecku, jego potrzebach, wspiera w rozwoju zainteresowań i zdolności. Podejmowane działania edukacyjne rozwijają twórczą aktywność i kreatywność dziecka, umożliwiają osiągnięcie poczucie sprawstwa i samorealizacji poprzez ekspresję językową, ruchową, teatralną, plastyczną.

Realizujemy programy :

 • wychowania przedszkolnego - "Nasze Przedszkole" - Program edukacji przedszkolnej wspomagajacy rozwój aktywności dzieci M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska - gr. I,II,IV, Program wychowania przedszkolnego „Zbieram, poszukuję, badam” autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat - gr. III
 • Program gr.I-II-IV :/fileget/program-wychowawczy-nasze-przedszkole-1.pdf
 • Program gr.III http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Program-wychowania-przedszkolnego_2/index.html#p=1
 • Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej -celem logopedycznym jest osiągnięcie przez wszystkie dzieci :  sprawności strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy, umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi oraz umiejętności komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.
 • Program Wspierania Uzdolnień - autorski program - cel "każde dziecko jest zdolne",
 • od września 2008 roku przedszkole przystąpiło do sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, realizujemy kolejny program autorski na lata 2015-2017 "Zdrowo jemy i ćwiczymy, bo o zdrowie się troszczymy,"
 • od września 2011r. realizujemy również "Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym

Realizacja programów zdrowotnych koordynowana i realizowana we ścisłej współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 • od roku 2012 projekt "Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat". Nauczycielki są współautorkami podręcznika do edukacji globalnej w przedszkolach. Od 2014 roku doskonalimy umiejętności w zakresie realizacji projektu edukacyjnego "Dwie kultury - jedno przedszkole".
 • Od 2014 roku realizacja w grupach dzieci 5-6 letnich Programu "Mali Wspaniali" - promocja aktywności fizycznej, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki (karate), nadzoruje/finansuje program The World Games 2017,
 • od 2014 roku udział w Międzynarodowym Programie Kreatywności Destination Imagination - "Oczyma - Wyobraźni"- udział w Olimpiadzie drużyny dzieci 6-letnich ( http://www.kreatywnosc.pl
 • od jesieni 2015 roku 2 nauczycieli  przygotowywało się  do prowadzenia innowacyjnych zajęć edukacyjnych z dziećmi w przedszkolu w ramach realizacji programu pn. Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce– Edukacja twórcza w przedszkolu . Od pażdziernika 2016 r. mamy trzech nauczycieli przygotowanych do edukacji twórczej. Od listopada 2016r. rozpoczęła się działalność innowacyjna, innowacja została wpisana do Rejestru innowacji pedagogicznych i eksperymentów, prowadzonych w szkołach i placówkach województwa dolnośląskiego. Zajęcia w dwóch grupach wiekowych.
 • Od października 2016 r. nowy projekt : KONSTRUOWANIE KULTURALNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 17.10.16–14.12.16 Będzie Jest Było, Dla nauczycieli, Edukacja, Warsztaty
 • Opis programu zaczerpnięty ze strony internetowej Muzeum Współczesnego : Zapraszamy nauczycieli klas młodszych oraz ich uczniów do udziału w projekcie szkoleniowo- warsztatowym. Od października do grudnia 2016 roku poprowadzimy trzy spotkania warsztatowe przygotowane przez artystów, kuratorów edukacji, wykładowców ASP oraz psychologów, adresowane do 20-osobowej grupy nauczycieli z wrocławskich szkół podstawowych i przedszkoli. Realizując nasz pomysł na miękką i konstruktywną współpracę, zdefiniujemy nową jakość przestrzeni dla edukacji i kultury, w której chcielibyśmy współdziałać.
   
  Spotkania mają charakter praktyczny, a proponowane rozwiązania będą dotyczyły konkretnych placówek uczestniczących w projekcie. W ramach programu odbędzie się cykl wielkoformatowych warsztatów dla dzieci (z grupami/klasami uczestników szkolenia).
  Do współpracy zapraszamy nauczycieli dzieci młodszych (z etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego).

  Organizatorzy projektu KONSTRUOWANIE KULTURALNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ :
  Muzeum Współczesne Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Tekturowo Katarzyna Bury oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  .                                                                            Wybrane programy uwzględniają indywidualnę linię rozwoju dziecka, jego podmiotowość, promują uniwersalne wartości, umożliwiają współudział dziecka w tworzeniu procesu edukacji.Czekamy na propozycje zajęć w zakresie tego projektu.
 • Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprosili naszą placówkę do udziału w Dziecięcej Konferencji foresight 2036-2056, która odbyła się w środę 16 listopada 2016 r.w auli siedziby Instytutu przy ul. Dawida

  Konferencja była częścią projektu „Miasto przyszłości. Laboratorium Wrocław”, czyli badania Foresightu Miejskiego 2036/2056”, realizowanego przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016. Jak podkreśla Edwin Bendyk, kurator programu, całe przedsięwzięcie powstało po to, by mieszkańcy Wrocławia i goście ESK mogli wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania o przyszłość. W środę 16 listopada o przyszłości miasta  rozmawiały dzieci z około 120 wrocławskich szkół oraz nasze przedszkolaki z gr. III. Dzieci w małych grupach stworzyły swoją wizję plastyczną idealnego placu zabaw, dworca kolejowego, basenu miejskiego , galerii handlowej czy rynku. Na konferencji zaprezentowały wykonane wraz z rodzicami Krasnale Przyszłości - każdy krasnal wyraża pożądany kierunek zmian w mieście..

  Nauczyciele otrzymali pakiet do pracy z dziećmi nad tworzeniem przyszłościowych wizji miasta. W skład pakietu wchodzą: Przyszłościowa Księga Miasta (PKM), Przewodnik, Pacynka „Gąsienica Przyszła” i 25 kart Miasta Przyszłości.

 • Projekt Mały ratownik - zrealizowany we współpracy ze Strażą Miejską - listopad 2016, kontynuacja projektu odbyła się dnia 25 października 2017r.

 • Bezpieczny Przedszkolak - realizacja we wspólpracy z Komendą Policji Wojewódzkiej - min. bezpieczne poruszanie się na drogach i ulicach, bezpieczeństwo w kontakatch z obcym

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.