Przedszkole Nr 33 „Staromiejskie”

Przedszkole Nr 33 „Staromiejskie”, ul: Łąkowa 2a, 50-036 Wrocław , Tel: 71 798-67-84

Misja i wizja,

 MISJA

„NIE MA SZCZĘŚLIWYCH SPOŁECZEŃSTW BEZ SZCZĘŚLIWYCH DZIECI”          cheeky           

 

 

WIZJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA
 

»  Przedszkole jest placówką bezpieczną, kreatywną, innowacyjną, przyjazną.

» Przedszkole jest placówką otwartą na zmiany.

» Kierujemy się takimi wartościami, jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja.

» Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

» Formy współpracy z rodzicami integrują rodziców i nauczycieli - rodzice są partnerami aktywnie uczestniczącymi w życiu przedszkola.

» Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

» Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

» Programy realizowane w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci, a działania edukacyjne ukierunkowane są na wielostronny rozwój osobowości dzieci, stwarzanie warunków do twórczości i kształtowania samodzielności.

» Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

» Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

» Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

» Pracownicy przedszkola są zaangażowani w pracę i konsekwentni w działaniu.

» Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

» Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku.

 


 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.