Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nt. listy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla województwa dolnośląskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nt. listy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla województwa dolnośląskiego. W dniu dzisiejszym powyższa informacja ponownie została opublikowana na stronach Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ze zaktualizowaną listą ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla województwa dolnośląskiego. Prosimy wszystkich Państwa o rozpropagowanie powyższej informacji wśród pedagogów, rodziców, uczniów i wszystkich zainteresowanych.
 
 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli z dn. 11.09.2023 r.

List DKO do Dyrektorów i nauczycieli z dn. 11.09.2023