Marzec - ogólny rozkład materiału

Wiosna tuż tuż

1. Rozmawiamy o szczerości

2. Wiosna na wsi

3. Zwierzęta na wsi

4. Co robi na wsi świnka, zaśpiewa każda dziecinka

5. Krowy i krówki

Nadchodzi wiosna

1. Poznajemy szczerość

2. Kiedy topnieją śniegi

3. W marcu jak w garncu

4. Taniec dla wiosny

5. Suknia pani Wiosny

Tajemnica świata

1. Rozmawiamy o dociekliwości

2. Poznajemy kosmos

3. Gwiazdozbiór

4. Ufoludki

5. Rakietą do gwiazd

Mali odkrywcy

1. Poznajemy dociekliwość

2. Nasze zmysły

3. Tajemnice naszego ciała

4. Wyginam swoje ciało

5. Dzisiaj będą nowe czary, zrobię sobie okulary

Luty - ogólny rozkład materiału

Płynie czas

1. Poznajemy szacunek

2. Rano, w południe, wieczorem...

3. Dzień i noc na zmianę kroczą.

4. A ja rosnę i rosnę...

5. Cztery pory roku.

Sport to zdrowie

1. Poznajemy zdrowie.

2. Sporty zimowe.

3. Zimowa olimpiada.

4. Mój bałwanek.

Dbamy o zdrowie

1. Rozmawiamy o zdrowiu

2. Sposoby na przedszkolne katary.

3. Dbamy o czystość.


4. W zdrowym ciele, zdrowy duch.

5. Piramida zdrowia.

Cele ogólne

Przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontakcie z dorosłymi.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi podczas rozmowy.

Stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębnienia podzbiorów.

kształtowanie pracowitości

wyrażanie ekspresji ruchowej

kształtowanie prawidłowych postaw społecznych

kształtowanie mowy

wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabawy

poznanie zjawisk występujących zimą

doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej


rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem

zachęcenie do kulturalnego wypowiadania się

poznanie struktury utworu muzycznego


rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stres

rozwijanie koncentracji uwagi

budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

poznanie repertuaru muzycznego dziecięcego

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia wzbogacanie doświadczeń plastycznych

Styczeń - ogólny rozkład materiału

Rozwijanie mowy.

Poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów.

Wypowiadanie się na temat opowiadania

Rozwijanie umiejętności liczenia.

Rozwijanie orientacji przestrzennej

Rozwijanie sprawności fizycznych.

Rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem.

Rozwijanie sprawności manualnej

Rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe,rytmiczno-muzyczne,ćwiczenia poranne i gimnastyczne.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych.

Doskonalenie umiejętności dbania o higienę zmysłów.

Kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji.

Kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.

Uwrażliwienie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań.

Dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej.

Grudzień - ogólny rozkład materiału

Nadchodzi zima

 1. Poznajemy cierpliwość
 2. Po czym poznać zimę?
 3. Świat w śniegowej pierzynie
 4. Zimowa rozgrzewka
 5. My się zimy nie boimy

Coraz zimniej

 1. Rozmawiamy o cierpliwości
 2. Kto u nas na zimę został?
 3. Pomagamy ptakom zimą
 4. Przyjaciele wróbelka
 5. Pierzasty przyjaciel

Świąteczne przygotowania

 1. Poznajemy dobroczynność
 2. Nasze przygotowania do świąt
 3. Świąteczna choinka
 4. W oczekiwaniu na św. Mikołaja
 5. Kolorowe światełka

Wesołych świąt

 1. Rozmawiamy o dobroczynności
 2. Święta w moim domu
 3. Długie i krótkie łańcuchy
 4. Czas magią przejęty, śpiewamy kolendy
 5. Świąteczne życzenia

Grudzień – cele ogólne

 • poznanie nowej wartości – cierpliwość
 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabawy
 • poznanie zjawisk zwiastujących zimę
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem
 • zachęcenie do kulturalnego wypowiadania się
 • poznanie struktury utworu muzycznego
 • poznanie ptaków pozostających w kraju i odlatujących do ciepłych krajów
 • poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości o ptakach
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • wzbogacanie wiedzy na temat świąt Bożego Narodzenia
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach
 • poznanie repertuaru dziecięcego z kolędami
 • wykonanie pierniczków dla rodziców jako upominku świątecznego
 • poznanie tradycji związanej ze świętami Bożego narodzenia
 • uwrażliwienie na piękno świąt Bożego Narodzenia
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • poznanie różnych sytuacji w których składamy sobie życzenia
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych

Październik - ogólny rozkład materiału.

Idzie jesień przez świat.

 1.  Poznajemy pracowitość.
 2. Kolory jesieni.
 3. Spacer wśród jesiennych drzew.
 4. Jesienna muzyka.
 5. Wesoły muchomorek.
 

Jesienna przyroda

 1.  Rozmawiamy o pracowitości.
 2. Co zwierzęta robią jesienią?.
 3. Zwierząt zapasy na zimowe czasy.
 4. Jeże to kujące zwierzęta.
 5. Wesoło nam jesień przygrywa.   
 

Kosz Pani Jesieni

 1.  Poznajemy uprzejmość.
 2. Jesień w sadzie.
 3. Jabłonie i grusze.
 4. Pac, gruszka.
 5. Owocowe przysmaki.
 

Skarby jesieni.

 1. Rozmawiamy o uprzejmości.
2. Jesień w ogrodzie.
3. Warzywne układanki.
4. Ogórkowe smaki.
5. Warzywne grzechotki.
 

Październik - cele ogólne.

* rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia,

*poznanie wartości „pracowitości”

*zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i darami jesieni

*wyrabianie koordynacji wzrokowo- ruchowej

*ćwiczenia pamięci

*uwrażliwianie na piękno jesiennej pogody

*poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew

*wzbogacanie wniosków z doświadczeń

*przestrzeganie zawartych umów bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru

*poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów

*motywowanie do samodzielnego wykonywania prac

*rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

*rozwijanie pozytywnych cech charakteru

*poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy

*rozwijanie kompetencji matematycznych

*umuzykalnianie dzieci