• Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni – III edycja. Projekt jest prowadzony od 2019r.

Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2021/2022 .

Głównym celem Projektu jest :

– promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością,

– upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

– kształtowanie postaw, wychowanie do wartości,

– przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych,

– uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

 – wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa),

– rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia

– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,

– kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych,

– przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy,

– uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków,

– popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem,

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,

– rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny,

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

W ciągu całego roku przedszkolnego, dzieci realizują w każdym miesiącu, tematyczne zadania, oparte na proponowanej Literaturze, a także na wybranej dobranocce z dawnych lat, takich jak: „Reksio”, „Kubuś Puchatek”, „Filemon i Bonifacy”, „Miś Uszatek”, „Pyza”,  „Zaczarowany Ołówek”, „Trzy misie”, „Rumcajs” .

Każdy miesiąc to inna tematyka. W tym roku przedszkolnym przewidzianych jest VIII Modułów, o różnej tematyce:

październik – SZACUNEK

listopad – PRZYJAŹŃ

grudzień – TOLERANCJA, AKCEPTACJA

styczeń – DOBRE MANIERY, KULTURA

luty – TRADYCJA

marzec – EMPATIA, WRAŻLIWOŚĆ

kwiecień – PIĘKNO I OCHRONA PRZYRODY

maj – MIŁOŚĆ, RODZINA, PATRIOTYZM

 

W ramach projektu przewidziane są jeszcze inne, dodatkowe działania i konkursy, takie jak:

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – szczegóły w styczniu 2022 r./

– „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka” – urodzinowe przyjęcie książkowego Misia / styczeń

– „Siła drobnych gestów” – „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień” – wysłanie kartek z pozdrowieniami dla seniorów /Listopad/ (np. Dom Spokojnej Starości, Dziennym Dom Pomocy dla Osób Starszych, Uniwersytet Trzeciego Wieku),

Bajkowe Urodziny Koziołka Matołka– wysłanie bajkowych życzeń z okazji 89 urodzin najsłynniejszej polskiej kozy /marzec 2022 r.

13 Urodziny Muzeum Dobranocek – wysłanie bajkowych życzeń /maj 2022 r.

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2021 – maj 2022.

Relacja z wykonywanych zadań będzie zamieszczana na stronie przedszkola.

Zachęcamy do wspólnej podróży w świat bajek i baśni, gdyż (cyt.) „bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonanie”.

REALIZACJA DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

PAŹDZIERNIK – SZACUNEK

W tym miesiącu rozmawialiśmy o szacunku i grzeczności wobec innych osób. Omówiliśmy m.in. takie zagadnienia jak:

– „To prawda, że jest inna niż my, ale jaka piękna” – wspólne określenie czym jest Szacunek, dlaczego powinniśmy szanować innych ludzi, rówieśników, osoby starsze, niepełnosprawne, znajomych, nieznajomych, a także zwierzęta, cudzą własność oraz samego siebie. Rozmawialiśmy na ten temat , na podstawie książki Joanny Chmielewskiej pt. „Niebieska Niedźwiedzica”

– „Po której stronie stoisz?” – wspólnie opracowaliśmy kodeks pod hasłem: „Chcemy być szanowani i akceptowani”.

Na podstawie dobranocki z dawnych lat, pt. „Reksio” rozmawialiśmy na temat tego czym jest miłość i przyjaźń. Natomiast, „Kruk, co kracze pokrakanie” – bohater książki z serii „Ptasia banda”, Pana Poety – pokazał nam, że należy szanować osoby „inne”, w pewien sposób od nas różne, bo właśnie dzięki temu mogą być dla nas ciekawe . Wyjaśniliśmy dlaczego kruka nikt nie rozumiał, dlaczego czuł się obco. Jak mieszkańcy zareagowali na „przybysza”.

LISTOPAD - PRZYJAŹŃ

W tym miesiącu mówiliśmy o PRZYJAŹNI. Omówiliśmy m. in.:

  • „Chciałem się tylko upewnić, że jesteś” – oddanie i wierność to cechy szczególnie wyróżniające najwierniejszego przyjaciela człowieka  – psa!. Rozmowa na podstawie książki Barbary Gawryluk pt. „Dżok. Legenda o psiej wierności.”
  • „Muzyka przyjaźni” – wysłuchanie opowiadania Anny Bomby pt. „Muzyka Przyjaźni”, rozmowa na podstawie jego treści. Próba odpowiedzi na pytanie co to jest przyjaźń, szacunek, tolerancja?
  • Mały człowiek duża sprawa, mały człowiek ma swe prawa! – Prawa Dziecka w oparciu i Konwencję o Prawach Dziecka i wiersz M. Brykczyńskiego „Prawa Dziecka”

Obejrzeliśmy również odcinek dobranocki z dawnych lat, pt. „Kubuś Puchatek”, na podstawie której rozmawialiśmy o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Natomiast „Paw co ogon miał z przyjaźni”, tytułowy bohater książki z serii „Ptasia Banda”, Pana Poety pokazał dzieciom, że wystarczy drobna uczynność wobec osoby będącej w potrzebie, a może to w znacznym stopniu zmienić jej  świat.

GRUDZIEŃ - TOLERANCJA, AKCEPTACJA

W tym miesiącu mówiliśmy o tolerancji i akceptacji:

– wyjaśniliśmy co oznacza słowo „inność”, że można być innym nie tylko ze względu na swój wygląd, ale również religię, narodowość, wykształcenie itp.,

– stworzyliśmy poradnik „savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych,

Obejrzeliśmy dobranockę pt. „Przygody Kota Filemona”, który pomaga dzieciom zrozumieć otaczający świat, uczy podstawowych pojęć w tym również akceptacji różnorodności i tolerancji tego , jesteśmy różni i możemy sobie ufać. Natomiast, na podstawie książki pt. „Wróbel, co oćwierkał sąsiadów”, próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie dlaczego powinniśmy tolerować innych?

STYCZEŃ - DOBRE MANIERY, KULTURA

W styczniu rozmawialiśmy o tym, czy możliwa jest komunikacja bez użycia mowy,

– wyjaśnialiśmy co to jest „savoir-vivre”, na podstawie opowiadania z książki Grzegorza Kasdepke pt. „Co to jest savoir-vivre?”

Obejrzeliśmy bajkę pt. „Miś Uszatek”, który przeżywa z przyjaciółmi liczne przygody i uczy się zasad dobrego zachowania, w ty także dobrych manier i znajomości obowiązujących reguł grzeczności, których należy przestrzegać.

Na podstawie książki pt. Kaczka, co przebrała miarę”, rozmawialiśmy o tym, czy piękno to tylko wygląd zewnętrzny, czy jednak piękno kryje się gdzieś indziej w nas,ludziach?

LUTY - TRADYCJA

W lutym rozmawialiśmy o tradycji, poznawaliśmy nasz region, zabytki Wrocławia i Dolnego Śląska.

Obejrzeliśmy również bajkę pt. „Pyza”, która wędruje po Polsce zwiedzając najpiękniejsze jej zakątki. Podróż ta pozwala Pyzie dostrzec nie tylko urodę naszego kraju, ale także poznaje tradycje i obyczaje odwiedzanych stron.