Program „Promocji zdrowia”

Promocja zdrowia ma na celu zwiększenie wśród społeczeństwa odpowiedzialności za swoje zdrowie i podejmowanie wysiłków na rzecz jego poprawy. W ramach tego programu organizujemy w naszym przedszkolu:

  • Spartakiadę przedszkolną
  • konkursy plastyczne, recytatorskie,
  • spotkania ze specjalistami: ortopeda, okulista, stomatolog, audiolog, oraz ze sportowcami,
  • bierzemy czynny udział w proponowanych akcjach promujących zdrowy styl życia
  • uczestniczymy w roku szkolnym 2021/2022 w ogólnopolskim projekcie „Zdrowo i sportowo.”
  • zajęcia ruchowe z projektu „Mali wspaniali”
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ze specjalistą
  • Posiadamy Certyfikat „Promowania aktywności fizycznej” oraz Certyfikat „Zdrowego żywienia dla stołówki”