• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” – Projekt prowadzony jest od 2019r. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok przedszkolny 2021/2022 .

Główne cele projektu to:

– kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski

– kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

– dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,

– poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna  ojczystego miejsca,

– uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

– przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych

– budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy

– kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka

W ciągu całego roku przedszkolnego, dzieci realizują szereg zadań, działań o tematyce patriotycznej, a także biorą udział w różnorodnych konkursach związanych z tradycją, folklorem, kulturą naszego kraju, regionu, czy miasta.

Relacja z wykonywanych zadań będzie zamieszczana na stronie przedszkola.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej patriotycznej podróży.

Realizacja działań projektowych jest zaplanowana od 25 września 2021 roku do 25 czerwca 2022 roku.

REALIZACJA DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

Nasz patriotyczny kącik.

Złota Polska Jesień - prace plastyczne dzieci z gr. Malinki.

11 Listopada

Czerwone korale - wykonanie biżuterii z czerwonej jarzębiny.

"Być dobrym jak chleb" - zapoznanie z etapami przygotowania chleba.

Dzień Mody Patriotycznej

100 naj - Cuda Polski

– ciekawostki o naszym mieście