Ramowy rozkład dnia

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.00

Nasz dzień w przedszkolu

6.30 – 7.25

 • Przyjmowanie dzieci do placówki
 • Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci – indywidualne lub w zespołach: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, gry stolikowe
 • Indywidualna praca z dzieckiem
 • Zabawy kierowane przez nauczyciela: integrujące, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, ćwiczenia logopedyczne , zabawy ruchowe przy muzyce , logorytmika

7.25 – 8.00

 • Ćwiczenia poranne
 • Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
 • Śniadanie od godz. 8.00

8.30 – 9.00

 • Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

9.00 – 10.45

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze: aktywność językowa, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, plastyczna, ruchowa, społeczna
 • Pobyt na powietrzu: gry i zabawy ruchowe swobodne lub pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rekreacyjnego, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki
 • Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci – indywidualne lub w zespołach: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, gry stolikowe
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne ze specjalistami, indywidualne lub w małych grupach
 • Zajęcia dodatkowe

10.45 – 11.30

 • Przygotowanie do II śniadania – czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
 • II Śniadanie

11.30 – 13.00

 • Odpoczynek poobiedni: drzemka (maluszki), relaksacja, słuchanie muzyki, literatury dziecięcej
 • Zabawy w sali kierowane przez nauczyciela lub według własnych zainteresowań dzieci
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne ze specjalistami, indywidualne lub w małych grupach
 • Zajęcia dodatkowe
 • Pobyt na powietrzu: gry i zabawy ruchowe swobodne lub pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rekreacyjnego, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki

13.00 – 13.20

 • Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

13.20 – 13.50

 • Obiad
 • Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

13.50 – 17.00

 • Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci, podejmowane z inicjatywy dzieci– indywidualne lub w zespołach: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, gry stolikowe
 • Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela: dydaktyczne, badawcze, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, gry i zabawy dydaktyczne
 • Praca indywidualna
 • Zajęcia dodatkowe
 • Porządkowanie zabawek i pomocy, rozchodzenie się dzieci