Wrzesień

 • Umiem się przedstawić

Bonjour Dzień dobry.

[bążur]

Comment ça va? Jak się czujesz?

[komą są wa]

Ça va très bien / Ça va mal / Comme si comme ça Bardzo dobrze/Źle/Tak sobie

[sa va tre bię / sa va mal / kom si kom są]

Comment tu t`appelles? Jak masz na imię?

[komą tu tapel]

Je m’appelle Alex Mam na imię Alex.

[ży mapel Alex]

Au revoir Do widzenia

[o revułar]

 • Znam kolory

Blanc [blą] biały                         

Bleu [bly] niebieski

Gris [girs] szary

Jaune [żon] żółty

Vert [wer] zielony

Violet [wjole] fioletowy

Orange [orąż] pomarańczowy

Noir [nłar] czarny

Rouge [ruż] czerwony

Rose [roz] różowy

 • Potrafię liczyć

1 – un [ę] 4 – quatre [katr]

2 – deux [dy] 5 – cinq [sęk]

3 – trois [trła]

 • Śpiewamy:

Clic, clac dans les mains,
[klik, klak dą le mę]
ça les rechauffe, ça les rechauffe,
[sa le reszofy, sa le reszofy]
Clik, clak dans les mains,
[klik, klak dą le mę]
ça les rechauffe vite et bien
[sa le reszofy vit e bię]

Październik

 • Umiem się przedstawić

Bonjour Dzień dobry.

[bążur]

Comment ça va? Jak się czujesz?

[komą są wa]

Ça va très bien / Ça va mal / Comme si comme ça Bardzo dobrze/Źle/Tak sobie

[sa va tre bię / sa va mal / kom si kom są]

Comment tu t`appelles? Jak masz na imię?

[komą tu tapel]

Je m’appelle Alex Mam na imię Alex.

[ży mapel Alex]

Au revoir Do widzenia

[o revułar]

 • Potrafię liczyć

1 – un [ę]

2 – deux [dy]

3 – trois [trła]

4 – quatre [katr]

5 – cinq [sęk]

 • Znamy zwierzęta:

  un chat [ę sza] – kot

  un lapin [ę lapę] – królik

  une souris [in suri] – mysz

  un chien [ę szję] – pies

 • ŚPIEWAMY

Frère Jacques” – „Panie Janie”

Frère Jacques [frery żaky]

Frère Jacques [frery żaky]
Dormez-vous? [dorme wu?]

Dormez-vous? [dorme wu?]

Sonnez les matines [sone le matiny]

Sonnez les matines [sone le matiny]

Ding, ding, dong 2x

https://www.youtube.com/watch?v=BC6rvbxdywg

LISTOPAD

 • Znamy zwierzęta:

  une vache [in wasz] – krowa

  un papillon [ę papija] – motyl

  un lion [ę lją] lew

une girafe [in żiraf] – żyrafa

un crocodile [ę krokodij] – krokodyl

un cochon [ę koszą] – świnia

 • JESIEŃ – l`automne [loton]

une feuille [in fej] – liść

il pleut [il ply] – pada deszcz

il y a du soleil [il ja du solej] – świeci słońce

il y a du vent [il ja du wą] – wieje wiatr

 • ŚPIEWAMY

Pomme de reinette”

Pomme de Reinette Pomme d’Api [pom dy renety , pom dapi]
Tapis tapis rouge, [tapi, tapi ruży]
Pomme de reinette et Pomme d’Api [pom dy renety , pom dapi]
Tapis tapis gris. [tapi, tapi gri]

https://www.youtube.com/watch?v=pwGR7vpQVCo

GRUDZIEŃ

Słownictwo związane z zimą i świętami

– l`hiver [liwer] – zima

– la neige [la neż] – śnieg

– il neige [il neż] – pada śnieg

– le bonhomme de neige [le bonom dy neż] – bałwan

– le Père Noël [ly per noel] – św. Mikołaj

– les cadeaux [le kado] – prezenty

– une boule de Noël [in bul de noel] – bombka

– le sapin de Noël [ ly sapę de noel] – choinka

 • CHANT DE NOËL – piosenka świąteczna

Vive le vent, vive le vent [wiw ly wą, wiw ly wą] niech żyje wiatr

Vive le vent d`hiver [wiw ly wa diwer] niech żyje zimowy wiatr

Qui s`en va sifflant, soufflant [ki sąwa siflą,sufla] który gwiżdże, dmucha

Dans les grands sapins verts [dą le grą sapę wer] w wielkie zielone choinki

Vive le temps, vive le temps [wiw ly tą, wiw ly tą] niech żyje czas

Vive le temps d`hiver [wiw ly tą diwer] niech żyje zimowy czas

Boule de neige et jour de l`An [bul dy neż e żur dy lą] śnieżka i dzień noewgo roku

Et bonne année grand-mère ! [e bon ane grą mer] babciu, szczęśliwego Nowego roku

https://www.youtube.com/watch?v=Uu5xSOr3TOQ

JOYEUX NOËL [ŻŁAJE NOEL] – WESOŁYCH ŚWIĄT

STYCZEŃ

Słownictwo związane ze sportami zimowymi:

faire du ski [fer dy ski] – jeździć na nartach

faire du patin à glace [fer dy patę a glas] – jeździć na łyżwach

faire de la luge [fer dy la luż] – jeździć na sankach

 • Zimowe ubrania:

un bonet [ ę bonet] – czapka

une écharpe [in eszarp] – szalik

des gants [de gą] – rękawiczki

un anorak [ęnanorak] – kurtka

Piosenka pt. „Une Souris verte”

Une souris verte [in suri werty]

Qui courait dans l’herbe [ki kure dąlerby]

Je l’attrape par la queue [ży latrapy par la ky]

Je la montre ŕ ces messieurs [ży la mątr a sy mysje]

Ces messieurs me disent [ce mysje my dizy]

Trempez-la dans l’huile [trąpe la dą lłil]

Trempez-la dans l’eau [trąpe la dą lo]

Ça fera un escargot [sa fyra ęneskargo]

Tout chaud [tu szo]

 

 

 

LUTY

Owoce i warzywa:

la banane [la banan] – banan

– la tomate [la tomat] – pomidor

la pomme [la pom] – jabłko

la carotte [la karot] – marchewka

 – le chocolat [ly szokola] 

le fromage [ly fromaż] – ser

le gâteau [ly gato] – ciasto

PIOSENKA – „Mon Petit Lapin”

Mon petit lapin [mon petit lapę]
S’est caché dans le jardin [se kasze dą ly żardę]
Cherchez-moi, coucou, coucou [szerszy mł, ku ku ]
Je suis caché sous un choux [ży słi kasze dą ly szu]
Cherchez-moi, coucou, coucou [szerszy mł, ku ku ]
Je suis caché sous un choux [ży słi kasze dą ly szu] 
Remuant son nez [remują są ne]
Il se moque du fermier [il sy moky du fermje]
Cherchez-moi, coucou, coucou [szesze mła ku ku]
Je suis caché sous un choux [ży słi kasze dą ly szu]
Cherchez-moi, coucou, coucou [szersze mła ku ku ]
Je suis caché sous un choux [ży słi kasze dą ly szu]
Frisant ses moustaches [frizą se mustaszy]
Le fermier passe et repasse [ly fermje pasy repasy]
Mais ne trouve rien du tout [me zil ne wła rję du tu]
Le lapin manga le choux [ly lapę mąża ly szu]

 

 

MARZEC

Pory roku:

l`hiver [liwer] – zima

le printemps [le prętą] – wiosna

une fleur [in fler] – kwiatek

la France [la frąs] – Francja

un croissant [ę krłasą] – rogalik

une baguette [in baget]- bagietka

 • Śpiewamy – on chante [ą sząt]

Art Richard – „Si tu aimes le soleil”

https://www.youtube.com/watch?v=Ew3y2Imt1iQ

Si tu aimes le soleil frappe des mains 2X – [si tu em ly solej frap de mę]

Si tu aimes le soleil le printemps qui se réveille – [si tu em ly solej ly prętę ki sy rewej]

Si tu aimes le soleil frappe des mains

Si tu aimes le soleil tape des pieds 2X – [si tu em ly solej tap de pje]

Si tu aimes le soleil le printemps qui se réveille

Si tu aimes le soleil tape des pieds

Si tu aimes le soleil dis bonjour 2X – [si tu em ly solej di bążur !]

Si tu aimes le soleil le printemps qui se réveille

Si tu aimes le soleil dis bonjour

Si tu aimes le soleil crie hurra! 2X – [si tu em ly solej kri ura!]

Si tu aimes le soleil le printemps qui se réveille

Si tu aimes le soleil crie hurra!

KWIECIEŃ

Pâques [pak] – Święta Wielkanocne

le lapin [ly lapę] – królik

le panier [ly panie] – koszyk

un oeuf [ęnef] – jajko

des oeufs [dezy] – jajka

une fleur [in fler]  -kwiatek

Joyeuses Pâques [żłajez pak] – Wesołych Świąt Wielkanocnych

*Czynności dnia codziennego

 – je me lève [ży me lew] – wstaję

– je lave les mains [ży law le mę] – myję ręce

– je mange [ży mąż] – jem

*On chante [ą sząt]- śpiewamy:

„Le petit ver de terre”

Qui a vu tout menu [ki a wu tu menu]

Le petit ver de terre [ly peti wer dy tery]

Qui a vu tout menu [ki a wu tu menu]

Le petit ver tout nu [le peti wer tu nu]

Qui a vu dans la rue [ki a wu dą la ru]

Le petit ver de terre [ly peti wer dy tery]

Qui a vu dans la rue [ki a wu dą la ru]

Le petit ver tout nu [ly peti wer  nu]

C’est la grue qui a vu [se la gru ki a wu]

Le petit ver de terre [ly peti wer  dy tery]

C’est la grue qui a vu [se la gru ki a wu]

Le petit ver de terre tout nu [ly petit wer tu nu]

Dans laitue disparu [dą letu disparu]

Le petit ver de terre [ly peti wer dy tery]

Dans laitue disparu [dą letu disparu]

Le petit ver tout nu [ly petit wer tu nu]

Et la grue n’a pas eu [e la gru na pa eu]

Le petit ver de terre [ly peti wer dy tery]

Et la grue n’a pas eu [e la gru na pa eu]

Le petit ver tout nu [ly petit wer tu nu]

 

 

 

MAJ

 • MOJA RODZINA – ma famille [ma famij]

la maman [la mamą] -mama

le papa [le papa] – tato

la grand-mère [la grą mer] – babcia

le grand-père [le grą per] – dziadek

Bonne Fête Maman! [bon fet mamą] – Wszystkiego najlepszego mamo!

 • Kierunki

TOURNER [turne] – skręcić

à droite [a drłat] – w prawo

– à gauche [a gosz] – w lewo

– aller tout droit [ale tu drła] – iść prosto

CZERWIEC

 • Les vacances [le wakąs] – wakacje

 • l’été [lete] – lato

 • le bateau [ly bato] – statek

VOYAGER [włajaże] – podróżować

une valise [in waliz] – walizka

de la crème solaire [dy la krem soler] – krem przeciwsłoneczny

la mer [la mer]- morze

Les instruments de musique [ięstrumą dy muzik] – Instrumenty muzyczne

 • la guitare [la gitar] – gitara

 • le piano [ly pjano] – pianino

 • le violon [le wiolą] -skrzyce

BONNES VACANCES [bone wakąs] – UDANYCH WAKACJI!